ארכיון

רשומות עם הטג ‘היסטוריה’

גבריות, כבוד וגוף במושבות פיק"א בגליל בתקופת הישוב

27 אוקטובר, 2009 אין תגובות

יאיר זלטנרייך

תקציר של מאמר שהתפרסם בגליון יא(1) של כתב העת סוציולוגיה ישראלית

המחקרים הדנים בתקופת היישוב ממעטים להתמודד עם שאלת הגבריות, ויחסי הגומלין בין המושג "גבריות" לבין השמוגים "כבוד" ו"גוף" נבחנים אף פחות מכך. מחקר זה בודק את מידת קיומם ואת אופיים של קשרים כאלו בזירה הכפרית של מושבות פיק"א בגליל התחתון בתקופת היישוב. המחקר מתבסס על שני מקרי חקר: האחד – נסיון לאונס בת איכרים בסג'רה בשנת 1923, והשני – רצח איכר ובנו במנחמיה בשנת 1942. שני מקרי החקר מתארים מצבי אלמות קיצונית, משום שאלה מחדדים את מערכת הקשרים בין המושג 'גבריות' למושגים 'כבוד' ו'גוף' והופכים אותה לבהירה יותר עבור החוקר. המחקר מנסה לברר את מידת המודעות שהייתה לשאלות בנושאי גבריות, כבוד וגוף במושבות הללו: מה היה מקומו של הגוף במערכת המושגים שהתקיימה במושבות, האם ניתן היה לזהות קוד גבריות במושבות ואילו גורמים השפיעו על עיצובו.

זלטנרייך, יאיר. 2009. גבריות, כבוד וגוף במושבות פיק"א בגליל בתקופת הישוב. סוציולוגיה ישראלית יא (1):137-157.

Share

גוף אל גוף: אחיות ומהגרות בזירת הסדרת הלידות בישראל 1949-1956

25 אוקטובר, 2009 אין תגובות

שחלב סטולר-ליס ושפרה שוורץ

המאמר עוסק באופני הקליטה הבריאותית של עולי שנות החמישים בנושאים הקשורים להיבטי הרבייה של הגוף כגון: לידות, אמצעי מניעה, הפלות והנקה. המאמר יתאר את מאפייני המפעל הרפואי-חינוכי המקיף שהפעילו עובדי מערכת הבריאות, בעיקר באמצעות אחיות בריאות הציבור, ויבחן כיצד הוא פעל כדי לעצב מחדש את העולים, ובעיקר את העולות. ייטען כי אף על פי שבאופן מוצהר מפעל זה נועד לבטל את ההבחנות שבין עולים ו"ותיקים", דווקא בתחומים הקשורים לרבייה ולפריון – המכונים בלשון התקופה "הסדרת הלידות" – נשמרו ההבדלים וההבחנות בקפידה. בתוך כך יידונו הפרקטיקות הלא-דיסקורסיביות בעיקרן שאפיינו את מפגש העולים עם האחיות ועם ערוצי הכוח אשר הפכו את נושאי הרבייה לזירת מאבק במישור הגוף. המחקר מתבסס על כ-35 ראיונות עומק עם אנשים שעבדו במערכת הבריאות בשנות החמישים ועל מחקר ארכיוני מקיף.

סטולר ליס, שחלב ושפרה שורץ. 2009. "גוף אל גוף": אחיות ומהגרות בזירת הסדרת הלידות בישראל 1949-1956. סוציולוגיה ישראלית יא (1):89-111.

Share
FireStats icon ‏מריץ FireStats‏