ארכיון

רשומות עם הטג ‘התכנית למגדר’

רוצה לדעת יותר על מה שאת/ה
עושה בעבודה בשטח?

מחפש/ת כלים תיאורטיים
ומעשיים שיכולים
לסייע
בשינוי חברתי
?

התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן – מסלול "מגדר בשטח"
מציעה בשנת הלימודים תשע"ב (אוקטובר 2011) שש מלגות לימודים למעוניינות/ים
לשלב לימודים לתואר שני עם פעילות חברתית.

מסלול "מגדר בשטח" הוא מסלול ייחודי לתואר שני ללא תזה. המסלול
מציע הזדמנות ייחודית לשלב תיאוריות בתחום המגדר עם הכשרה
מעשית וכן פעילות בשטח לקידום נשים ומגדר.  הלימודים מתקיימים במתכונת של יום לימודים מרוכז- בימי רביעי במשך שנתיים.

ניתן לסיים את הלימודים ב-2 סמסטרים מרוכזים + סמסטר נוסף בו ילמדו 2 קורסים בלבד.

התכנית שמחה להציע שש מלגות
לימודים למועמדות/ים מובילות/ים שיתחילו את לימודיהן
בשנת הלימודים תשע"ב
(אוקטובר 2011).  המועמדות/ים ייבחרו על בסיס הישגים לימודיים כמו גם על בסיס
פעילותן
בשדה הפמיניסטי/חברתי
ותרומתן/ם לחברה.

תאריך אחרון להגשת מועמדות למלגות: 1.7.11

להגשת מועמדות למלגה, יש להירשם ללימודים בתכנית ולציין בשאלון הקבלה כי
הנך מעוניין/נת במלגה.

למידע נוסף אודות
הלימודים והמלגה ניתן ליצור קשר עם:

ד"ר ענת הרבסט, ראש מסלול מגדר בשטח, herbsta@mail.biu.ac.il

שלומית שטרן, רכזת
מסלול מגדר בשטח טל' 03-5318230 ,  migdar.bashetach@gmail.com

 

 

יום פתוח בתכנית
ללימודי מגדר

יתקיים ביום רביעי 15.6.11
בין השעות 18:00-16:30

בבנין פלדמן (301) חדר
201

ניתן יהיה להיפגש עם
סגל התכנית ולהתרשם ממסלולי הלימודים השונים, וכן לקבל מידע נוסף על המלגה.

למידע נוסף והרשמה נא
ליצור קשר עם משרדי התכנית

טל' 03-5318230     *
genderst@mail.biu.ac.il
www.genderst.com

—————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

Share
FireStats icon ‏מריץ FireStats‏